Dnes je čtvrtek 05.08.2021  uživatel nepřihlášen  
Úhrada ČP na rok 2021, zachování registrace ...
24.03.21

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR schválil posun termínu pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR

VV SFČR na svém jednání dne 18.3.2021 rozhodl o posunu termínu pro zachování registrace členství ve Svazu futsalu České republiky 

Pro zachování členství ve Svazu futsalu České republiky je každá osoba povinna uhradit členský poplatek ve výši 100,- Kč, a to prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet Svazu (č. ú. 1601616016/0600) pod variabilním symbolem jenž představuje identifikační číslo člena. 

v souladu s Evidenčním a registračním řádem SFČR  byla stanovena povinnost uhradit členství na rok 2021 do 28.2.2021, vzhledem pandemické situaci v ČR rozhodl Výkonný výbor o posunu termínu pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR následovně.

1) pro zachování registrace fyzické osoby jako člena SFČR a úhradu členského příspěvku schvaluje Výkonný výbor SFČR posunutí termínu do 30. 11. 2021.

Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků MONETA MONEY BANK č.ú: 1601616016/0600 do 30. 11. 2021 včetně, budou započítány s platností do 31. 12. 2021 a tím bude zachována registrace fyzických osob ve SFĆR I PRO ROK 2021.

2) zároveň Výkonný výbor SFČR informuje futsalové hnutí, že platba členských příspěvků pro rok 2022 bude umožněna až od 1.1.2022.